Skip to main content

Diaľničný zjazd

 

V roku 2018, v mesiaci jún bola v Stupave realizovaná dopravná štúdia (tzv. Dopravno-kapacitné posúdenie). Štúdiu realizovala certifikovaná spoločnosť „Alfa 04 a.s.“, ktorá sa špecializuje v oblasti projektovania dopravných stavieb.

 

Vývoj dopravy v Stupave a jej okolí prekročil všetky slovenské priemery a očakávania. Tento jav je spôsobený najmä neriadenou výstavbou a rýchlym nárastom nového obyvateľstva.

 

Zo štúdie vyplynulo, že v priemere prejde denne mestom Stupava (Hlavnou ulicou) 14 000 vozidiel.

 

Plánovaný severný diaľničný zjazd odľahčí Hlavnú ulicu v priemere o prejazd 4 200 vozidiel denne.

 

Na projekte intenzívne pracujeme

 Projekt pripravený

 Pozemky pod budúcim diaľničným zjazdom sú vykúpené na 85%

 Štúdia diaľničného zjazdu odobrená NDS

 Ďaľší krok : Povolenie stavby miestnou samosprávou

Vyjadrenie súhlasu a podpory k vybudovaniu zjazdu okolitými obcami.