Skip to main content

Fázy výstavby

 

Výstavba projektu je plánovaná v niekoľkých fázach. Spolu s prvou fázou je plánovaná výstavba severného diaľničného zjazdu.

Druhá fáza prinesie začiatok budovania komerčnej zóny (obchody, reštaurácie) a škôlky.

V rámci ďaľších fáz je plánovaná aj revitalizácia Vachálkovho rybníka a spájanie existujúcej cyklotrasy s novovybudovanou cyklotrasouv lokalite Habánky.

Fázy sú planované s dvoj až troj ročným odstupom a budú konzultované a riadené samosprávou. V rámci jednotlivých fáz budú nové domácnosti pribúdať postupne, približne 25 rodinných domov ročne.

7

plánovaných etáp

 

3

roky výstavby jednej etapy

75

domov v každej etape

25

postavených domov ročne

Prírastok maximálne 100 obyvateľov ročne.