Skip to main content

O projekte

 

Projekt dostal názov podľa pôvodných obyvateľov územia, respektíve usadlíkov – Habánov, ktorí sem prišli koncom 16.storočia. Jednalo sa o mierumilovných a šikovných remeselníkov. Boli spoločenstvom vyznávajúcim komunitný spôsob života.

 

Táto črta je aj filozofiou nášho projektu a preto dostal názov Habánky.

 

Habánky budú funkčným predmestím Stupavy, budú samostatnou obytnou zónou. Domov si v nich nájdu noví obyvatelia, ale aj Stupavčania, ktorí by chceli svoj byt vymeniť za dom so záhradou. V projekte plánujeme stavať iba rodinné domy s jednou bytovou jednotkou, okrem námestia kde, budú stáť dvojpodlažné budovy (občianska vybavenosť). Aby sme zaistili dodržanie všetkých stavebných podmienok a jednotnú architektúru, ktorá nenaruší pôvodný vzhľad Stupavy, vybudujeme nielen infraštruktúru, ale postavíme aj všetky rodinné domy.

 

Príroda je nesmierne dôležitou zložkou spokojného života, preto ju vnímame ako jeden z najdôležitejších prvkov celého projektu. Habánky budú tvoriť široké ulice plné stromov a zelene. Navyše, celá zóna bude popretkávaná niekoľkými širokými biokoridormi, ktoré budú môcť využívať migrujúce zvieratá. V projekte počítame aj s revitalizáciou Vachálkovho rybníka takým spôsobom, aby ho mohli využívať všetci obyvatelia Stupavy, najmä rodiny s deťmi. Zároveň ponecháme aj priestor na rybárčenie.

 

Hlavná ulica Habánok bude lemovaná priestrannými chodníkmi a od cesty oddelenými obojsmernými cyklotrasami. A keďže Habánky predstavujú samostatnú obytnú zónu, obyvatelia tu na modernom námestí nájdu komerčnú zónu, v ktorej bude park, nová škôlka a služby vytvorené podľa potrieb samotných obyvateľov, napríklad potraviny, obchody, reštaurácie, kaviarne...

 

Dopravná infraštruktúra zodpovedajúca, resp. presahujúca podmienky platných technických predpisov, bude nezávislá od pôvodnej infraštruktúry mesta Stupava. Znamená to, že nezaťaží prevádzkované siete v pôvodnom intraviláne mesta.

 

Práve naopak, novým diaľničným zjazdom, ktorý investor v rámci projektu vybuduje, Stupavu výrazne odľahčí (link na video).

 

Proces právnej prípravy projektu (schválenie nového územného plánu, územné konanie a stavebné konania) bude prebiehať v blízkej budúcnosti a bude závisieť od kooperácie samosprávy. Veríme, že zástupcovia mesta podporia náš návrh, aby sme projekt mohli zrealizovať so všetkými jeho benefitmi, pre pôvodných i nových obyvateľov.