Skip to main content

Príspevok mestu


Chceme prispieť aj k riešeniu problémov, na ktoré nemáme priamy dosah. Preto za každú etapu, okrem samozrejmého zaplatenia stavebnej dane, mestu ponúkame aj finančný príspevok vo výške 458 400 €. Zastupiteľstvo ho môže použiť podľa vlastného uváženia na problémy, ktoré Stupavu najviac trápia (vybudovanie kruhových objazdov, výstavba školských zariadení...).

 

 

Za každú etapu ponúkame príspevok
využiteľný podľa vlastného uváženia

458 400 €

Za každú etapu zaplatíme stavebnú
daň (75 domov o výmere 125m2)

171 600 €

 

Za každú etapu mesto získa spolu

630 000 €

Za 7 etáp je to spolu

 4 410 000 €